ພັດທະນານັກຮຽນ ຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຄູ

5.544 14 ພ.ຈ. 2012 ສຶກສາ
ພັດທະນານັກຮຽນ ຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຄູ

<p>  </p> <div> ຫຼາຍທ່ານມັກຈະໄດ້ຍິນ-ໄດ້ຟັງເປັນປະຈຳກັບຄຳວ່າ: "ມົກປາແດກກໍ່ມີຄູ ຈີ່ກະປູກໍມີວາດ ນັກປາດ ສາດສະດາຈານ ຫຼື ດ໋ອກເຕີ້</div> <div> ກໍລ້ວນແຕ່ມີຄູ-ອາຈານໃຫ້ການສິດສອນ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ມາ" ດ່ັງນັ້ນ ຄູຈຶ່ງກາຍເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍ່ິງ ມີການເຝິກ</div> <div> ຝົນຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຢ່າງເປັນປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຊຳນິຊຳນານ ມີຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ທັນຍຸກ ທັນສະໄໝ ເພື່ອນຳໄປສິດສອນໃຫ້</div> <div> ຄວາມຮູ້ແກ່ບັນດາລູກສິດລູກຫາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.</div> <div> ທ່ານ ສົມພະໄທ ໂງ່ນວໍລະຣາດ ຄູສອນວິຊາເຄມີ-ຟີຊິກສາດ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວ</div> <div> ວ່າ: ການທີ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄູນີ້ ຖືເປັນອາຊີບທີ່ມີກຽດ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນສາຍຕາຂອງຫຼາຍຄົນ ອາດວ່າເປັນອາຊີບທີ່ຫາຄວາມລ້ຳ</div> <div> ລວຍບໍ່ມີ ແຕ່ມັນກໍເປັນອາຊີບທີ່ຫຼາຍຄົນກໍບໍ່ອາດຈະເຮັດໄດ້ເປັນງ່າຍໆ ຕ້ອງຜ່ານການຮ່ຳຮຽນ ເຝິກຝົນເປັນເວລາດົນສົມຄວນ ຍິ່ງ</div> <div> ຮຽນຫຼາຍກໍຍິ່ງຮູ້ຫຼາຍ ຖືເປັນຊັບສົມບັດຕິດຕົວ ບໍ່ມີໃຜມາລັກເອົາໄປໄດ້ງ່າຍດາຍ.</div> <div> ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາຕົນເອງ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆມາສິດສອນໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ລູກສິດຕົນ ການທີ່ຈະໄປສິດ</div> <div> ສອນຄົນອື່ນນັ້ນ ກ່ອນອື່ນຕົນເອງຕ້ອງໄດ້ສອນຕົນເອງກ່ອນ ສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງຖອງ ເຖິງແກ່ນແທ້ຂອງວິຊານັ້ນໆ</div> <div> ແລ້ວມາກັ່ນຕອງ ປະດິດຄິດແຕ່ງ ແຕ້ມແຕ່ງສີສັນ ກັ່ນເອົາແຕ່ເນື້ອຫຼັກຂອງມັນ ເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ກໍຄືລູກສິດໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໄດ້</div> <div> ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ຈື່ຈຳໄດ້ງ່າຍ ນຳໄປເປັນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການກ້າວສູ່ບັນຫາໃໝ່ທີ່ຈະຕາມມາ.</div> <div> ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ເປັນຄູສອນມາຫຼາຍປີແລ້ວ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງຕະຫຼອດ</div> <div> ມາ ໂດຍສະເພາະໃນສົກຮຽນ 2012-2013 ທາງພະແນກສຶກສາທິການ-ກີລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຈາກກະຊວງ</div> <div> ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການຍົກລະດັບຄູສອນໃນການນຳໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມື ຫຼັກສູດໃໝ່ຂອງກະຊວງວາງອອກ ເພື່ອໃຫ້ຄູມີຄວາມຊຳນານງານ ກ່ອນຈະ</div> <div> ນຳໄປສິດສອນພາຍໃນໂຮງຮຽນຂອງຕົນ.</div> <div> ການຈັດອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆຈາກວິທະຍາກອນແລ້ວ ສິ່ງສຳຄັນຍັງເປັນປະໂຫຍດ ຄືການໄດ້ມີໂອກາດແລກ</div> <div> ປ່ຽນປະສົບການກັບບັນດາເພື່ອນຄູດ້ວຍກັນໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມການອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ພ້ອມດຽວກັນກໍຈະໄດ້ນຳເອົາ</div> <div> ຄວາມຮູ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປ ເຊື່ອແນ່ວ່າສົກສຶກສານີ້ ນັກຮຽນຂອງຕົນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນອັນໃໝ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ໄປພັດທະນາ</div> <div> ການຮຽນ-ການສອນຂຶ້ນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ.</div> <div> ໂດຍ:ແວ່ນຂາວ</div>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ