ຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍພັດທະນາຄົນພິການລາວ

4.788 05 ທ.ວ. 2012 ສຶກສາ

<p>  </p> <div> ເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ ທີ່ລັດຖະບານປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານສຶກສາ ສາທາລະນະ</div> <div> ສຸກ ເວົ້າສະເພາະຄົນພິການຢູ່ ສປປ ລາວ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົງເຄາະແຫ່ງປະເທດ</div> <div> ຍີ່ປຸ່ນ (AAR Japan) ກໍໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ເພື່ອພັດທະນາຄົນພິການລາວ ໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີວິຊາອາ</div> <div> ຊີບຫາກິນກຸ້ມຕົນເອງ ສາມາດປະກອບສ່ວນຊ່ວຍສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໄດ້ອີກ.</div> <div> ໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ກໍຄື (AAR Japan) ໄດ້ໃຫ້ທຶນກໍ່ສ້າງອາຄານສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານອະເນກປະສົງ ຂອງສະມາຄົມ</div> <div> ຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ໃນມູນຄ່າ 475.305 ໂດລາສະຫະລັດ ສູນແຫ່ງນີ້ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນ</div> <div> ຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໄດ້ມີການມອບ-ຮັບ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2012 ຜ່ານມາ ໂດຍມີທ່ານນາງ</div> <div> ອ່ອນຈັນ ທຳມະວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ທ່ານນາງ ຈູນໂກະ ໂຢໂກຕະ ເອກອັກຄະ</div> <div> ລາຊະທູດ ແຫ່ງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ທ່ານ ບຸນວຽນ ຫຼວງຍອດ ປະທານສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ທ່ານ</div> <div> ໂນລິ ຢາຊຸ ໂອກາຍາມະ ຜູ້ຕາງໜ້າ (AAR Japan) ເຂົ້າຮ່ວມ.</div> <div> ທ່ານນາງ ຈູນໂກະ ໂຢໂກຕະ ກ່າວວ່າ: ສຳລັບຄົນພິການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ປະມານ 8% ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທົ່ວປະເທດ ໃນໄລ</div> <div> ຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການເພື່ອຄົນພິການ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ</div> <div> ເຫຼືອຄົນພິການຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍເທື່ອ ເນື່ອງຈາກການຂາດເຂີນດ້ານທຶນຮອນ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີຄວາມຫ່ວງໃຍ ແລະ ເຫັນ</div> <div> ຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຍິນດີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍຜ່ານອົງການ (AAR Japan) ເຊິ່ງເປັນອົງການ NGO ທ່ີມີປະສົບການ</div> <div> ດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ ນອກຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການ (AAR Japan) ຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ທາງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຍັງເຄີຍໃຫ້</div> <div> ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແກ່ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງສູນອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ແກ່ຄົນພິການໃນປີ 2006 ໃຫ້ການ</div> <div> ເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີຜະລິດລໍ້ເລື່ອນຄົນພິການ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມດ້ານວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳແກ່ຄົນພິການ.</div> <div> AAR Japan ເປັນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົງເຄາະແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດວຽກງານໃນປະເທດລາວ ແຕ່ປີ 2000 ເປັນ</div> <div> ຕົ້ນມາ ແລະ ມີບົດບາດອັນສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການຜ່ານມາ ທາງ AAR Japan ໄດ້</div> <div> ຊ່ວຍຜະລິດລໍ້ເລື່ອນຄົນພິການໃຫ້ແກ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຕ່າງໆແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງໂຄງ</div> <div> ການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.</div> <div> ເວົ້າສະເພາະ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານອະເນກປະສົງແຫ່ງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ຄົນພິການ</div> <div> ໃນດ້ານຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍຍ່ິງຂຶ້ນ ນັບແຕ່ການສົ່ງເສີມການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່</div> <div> ການຈັດເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປຸງແຕ່ງອາຫານການປູກເຫັດ ແລະ ອື່ນໆອີກ ເຊ່ິງກິດຈະກຳທັງໝົດທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນແມ່ນ</div> <div> ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ກັບ AAR Japan ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ຄົນພິການມີວິຊາອາຊີບ</div> <div> ແລະ ມີປະສົບການສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.</div> <div> ໂດຍ:ເກດມະນີ</div>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ