ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ອັດຕາຄ່າໂຄສະນາ ແລະ ບໍລິການ ໃນເວບໄຊຂອງວຽງຈັນໃໝ່.

          ວຽງຈັນໃໝ່.ເນັດ (www.vientianemai.net) ຂໍສະເໜີທາງເລືອກໃໝ່ສຳລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈຢາກລົງ ໂຄສະນາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຜ່ານທາງເວບໄຊຂອງວຽງຈັນໃໝ່ ຊຶ່ງໃນເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ ມີທັງສາລະໜ້າ ຮູ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນາໆສາລະ, ລົມກັບເພື່ອນຜູ້ອ່ານ, ກິລາ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ວຽງຈັນໃໝ່.ເນັດ ຍັງມີເນື້ອ ທີ່ສຳລັບໂຄສະນາ ແລະ ບໍລິການຂ່າວປະຊາສຳພັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ປ້າຍໂຄສະນາຂະໜາດ 710x135 ພິກເຊ້ວລ໌ ລາຄາ 500.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ

2. ປ້າຍໂຄສະນາຂະໜາດ 250x250 ພິກເຊ້ວລ໌ ລາຄາ 500.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ

ໝາຍເຫດ:

             - ການຊຳລະຄ່າໂຄສະນາ ຈະຕ້ອງຈ່າຍກ່ອນລ່ວງໜ້າ.
             - ຕ້ອງສົ່ງ Artwork ກ່ອນລ່ວງໜ້າ 4 ວັນ.
             - ຖ້າຍົກເລີກໂຄສະນາ ຈະຕ້ອງແຈ້ງກ່ອນລ່ວງໜ້າ 10 ວັນ.